Corporate Volunteering: meer dan een marketingstrategie!

Via Corporate Volunteering werken bedrijven niet uitsluitend aan hun positief imago en hun reputatie. Hiernaast kunnen ze dankzij Corporate Volunteering ook bijdragen aan een betere maatschappij.

Vrijwilligers zijn meer begaan met het bedrijf en de samenleving, dankzij Corporate Volunteering verbeteren zij hun persoonlijke en professionele vaardigheden en competenties.

Corporate Volunteering tracht bedrijven warm te maken voor nieuwe ideeën te ontwikkelen en tracht hen hierbij maximaal te ondersteunen. Ze tracht de netwerken van de bedrijven uit te breiden en van de bedrijven betere en meer verantwoordelijke, sociale agenten te maken.

Ontdek de belangrijkste instrumenten van CV PLUS voor bedrijven:

Het wettelijk kader voor Corporate Volunteering in CV Plus partnerlanden

Een panorama van het Europese en lokale wettelijk kader dat in acht moet genomen worden bij het voorbereiden van een Corporate Volunteering programma of activiteit.

Corporate Volunteering wetterlijk kader pdfs

GOEDE PRAKTIJKEN VAN CORPORATE VOLUNTEERING IN ONDERWIJS

In dit gebied kunt u ervaringen delen of kunt u enkele good practices raadplegen ter inspiratie van uw eigen project. Al deze good practices zijn gebaseerd op de vrijwillige medewerking van bedrijven om het onderwijs een meerwaarde te bieden. De collectie van good practices biedt u ideëen aan ter inspiratie van uw eigen project.

Deze collectie aan good practices is er dan ook op gericht om bedrijven en onderwijsinstellingen die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van Corporate Volunteering projecten te inspireren.

De collectie biedt een grote verscheidenheid aan activiteiten aan, gericht op alle onderwijsniveaus, met inbegrip van niet-formele onderwijsinstellingen.

Corporate Volunteering een collectie van pdfs

CORPORATE VOLUNTEERING: METHODOLOGISCHE GIDS VOOR VENNOOTSCHAPPEN

De methodologisch gids is een compleet handboek voor werkgevers en werknemers. Het ondersteunt hen stap voor stap bij het ontwerpen van projecten en activiteiten die een samenwerking tussen onderwijs en bedrijven beogen.

Methodologische gids voor bedrijven pdfs