Wolontariat Korporacyjny: więcej, niż strategia marketingowa!

Poprzez wolontariat korporacyjny firmy mogą wzmocnić swój pozytywny wizerunek i przyczynić się do rozwoju lokalnej społeczności.

Wolontariusze czują się bardziej zintegrowani z firmą i społecznością oraz mają okazję rozwijać się osobiście i zawodowo.

Wolontariat korporacyjny może wskazać firmom nowe trendy i pomysły, pomóc zbudować nowe sieci interesariuszy, stać się lepszym i bardziej odpowiedzialnym sąsiadem.

Poznaj główne produkty CV PLUS dla przedsiębiorstw:

RAMY PRAWNE WOLONTARIATU KORPORACYJNEGO W KRAJACH PARTNERSKICH PROJEKTU CV PLUS

To panorama uwarunkowań prawnych w Europie i krajach wchodzących w skład partnerstwa CV PLUS, które warto poznać, organizując działania w ramach wolontariatu pracowniczego.

CV PLUS Ramy prawne wolontariatu korporacyjnego pdfs

BAZA DOBRYCH PRAKTYK WOLONTARIATU KORPORACYJNEGO NA RZECZ EDUKACJI

Zbiór dobrych praktyk wolontariatu korporacyjnego na rzecz różnego rodzaju instytucji oświatowych oraz organizacji działających w ramach edukacji pozaformalnej, będący źródłem inspiracji dla nowych projektów.

Zbiór dobrych praktyk pdfs

WOLONTARIAT KORPORACYJNY: PRZEWODNIK CV-PLUS DLA FIRM

Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników firm mający na celu wsparcie ich w realizacji projektów wolontariatu korporacyjnego na rzecz szkół.

Przewodnik dla przedsiębiorstw pdfs

 

SZKOLENIE ONLINE DLA PRACOWNIKÓW FIRM ZAANGAŻOWANYCH W WOLONTARIAT KORPORACYJNY