Waarom moet een school aan een Corporate Volunteering programma deelnemen?

Samenwerken met bedrijven biedt educatieve centra nieuwe waardevolle perspectieven, nieuwe inhouden, nieuwe methodologieën, nieuwe ervaringen en nieuwe middelen.

Dankzij Corporate Volunteering kunnen leerkrachten en leerlingen betrokken geraken bij interessante uitdagingen en activiteiten die spelen op de werkvloer. Zo kunnen leerlingen en leerkrachten die vaardigheden en competenties waar de arbeidsmarkt naar vraagt naar een hoger niveau tillen.

Corporate Volunteering verenigt werknemers en werkgevers met leerkrachten en studenten. Samen kunnen zij instaan voor sociale verandering.

Verken de belangrijkste instrumenten van CV PLUS voor onderwijsinstellingen:

Het wettelijk kader voor Corporate Volunteering in CV Plus partnerlanden

Een panorama van het Europese en lokale wettelijk kader dat in acht moet genomen worden bij het voorbereiden van een Corporate Volunteering programma of activiteit.

Corporate Volunteering wetterlijk kader pdfs

GOOD PRACTICES VAN CORPORATE VOLUNTEERING IN HET ONDERWIJS

In dit gebied kunt u ervaringen delen of kunt u enkele good practices raadplegen ter inspiratie van uw eigen project. Al deze good practices zijn gebaseerd op de vrijwillige medewerking van bedrijven om het onderwijs een meerwaarde te bieden. De collectie van good practices biedt u ideëen aan ter inspiratie van uw eigen project.

Deze collectie aan good practices is er dan ook op gericht om bedrijven en onderwijsinstellingen die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van Corporate Volunteering projecten te inspireren.

De collectie biedt een grote verscheidenheid aan activiteiten aan, gericht op alle onderwijsniveaus, met inbegrip van niet-formele onderwijsinstellingen.

Corporate Volunteering een collectie van pdfs

CORPORATE VOLUNTEERING: METHODOLOGISCHE GIDS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

De methodologisch gids is een compleet handboek voor directeuren, leraren en overige aanbieders van professionele opleidingen. Het ondersteunt hen stap voor stap bij het ontwerpen van projecten en activiteiten die een samenwerking tussen onderwijs en bedrijven beogen.

 Methodologische gids voor onderwijsinstellingen pdfs