Jakie są korzyści dla szkół z udziału w projektach wolontariatu korporacyjnego?

Współpraca z firmami daje nowe i wartościowe perspektywy, metodologie, wiadomości, doświadczenia i zasoby.
Dzięki współpracy z firmami w ramach wolontariatu korporacyjnego nauczyciele i uczniowie mogą zaangażować się w interesujące praktyczne działania związane z realiami pracy i wzmocnić swoje umiejętności i kompetencje zgodnie z wymaganiami rynku pracy.

Wolontariat korporacyjny na rzecz szkół to świetna okazja do współpracy pracowników firm, nauczycieli i uczniów dla dobra wszystkich.

Poznaj główne produkty CV PLUS dla szkół:

Ramy prawne wolontariatu korporacyjnego w krajach partnerskich projektu CV PLUS.

To panorama uwarunkowań prawnych w Europie i krajach wchodzących w skład partnerstwa CV PLUS, które warto poznać, organizując działania w ramach wolontariatu pracowniczego.

CV PLUS Ramy prawne wolontariatu korporacyjnego pdfs

BAZA DOBRYCH PRAKTYK WOLONTARIATU KORPORACYJNEGO NA RZECZ EDUKACJI

Zbiór dobrych praktyk wolontariatu korporacyjnego na rzecz różnego rodzaju instytucji oświatowych oraz organizacji działających w ramach edukacji pozaformalnej, będący źródłem inspiracji dla nowych projektów.

Zbiór dobrych praktyk pdfs

WOLONTARIAT KORPORACYJNY: PRZEWODNIK CV-PLUS DLA INSTYTUCJI OŚWIATOWYCH

Przewodnik dla nauczycieli i dyrekcji szkół mający na celu wsparcie w realizacji krok po kroku współpracy z firmami w ramach wolontariatu korporacyjnego.

Przewodnik dla instytucji oświatowych pdfs

 

SZKOLENIE ONLINE DLA NAUCZYCIELI NA TEMAT WSPÓŁPRACY Z FIRMAMI W FORMIE WOLONTARIATU KORPORACYJNEGO