Projekt CV PLUS powstał w celu promowania szczególnego pomostu pomiędzy światami edukacji i biznesu, jakim jest wolontariat korporacyjny.

Dzięki wolontariatowi korporacyjnemu firmy mogą wzmacniać swój pozytywny wizerunek, zwiększyć współpracę i integrację pracowników, poprawić klimat pracy i zacieśnić więzi ze społecznością, wśród której działają.

Szkoły natomiast, poprzez udział w projektach wolontariatu korporacyjnego, mogą podwyższyć jakość nauczania, urozmaicić zajęcia, zaktualizować treści i zacieśnić współpracę ze światem pracy.

 

CV PLUS powstał, by ułatwić menedżerom i pracownikom firm oraz dyrekcji i nauczycielom w szkołach opracowanie i realizację programów wolontariatu korporacyjnego, które z kolei będą wspierać uczniów, ich rodziny i społeczności lokalne.

CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ W RAMACH CV PLUS?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub pracownikiem firmy, odwiedź zakładkę BIZNES, gdzie znajdziesz szkolenie online dla przedstawicieli firm, przewodnik oraz materiały pomocne w realizacji projektów wolontariatu korporacyjnego.

Jeśli jesteś dyrektorem szkoły lub nauczycielem, przejdź do zakładki EDUKACJA, by znaleźć szkolenie online dla przedstawicieli szkół, przewodnik i inne materiały użyteczne w realizacji projektów we współpracy z wolontariatem korporacyjnym.

CV PLUS jest projektem należącym do grupy Partnerstw Strategicznych, współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu ERASMUS +, trwającym 24 miesiące (wrzesień 2015 – sierpień 2017),2015-1-ES01-KA202-015961. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.