Het CV PLUS project heeft als doel een brug te creëren tussen het onderwijs en de bedrijfswereld via tal van initiatieven waar bedrijven en onderwijs vrijwillig aan meewerken.

Corporate Volunteering heeft tal van voordelen voor bedrijven. Dankzij Corporate Volunteering krijgen bedrijven een sterkere reputatie en een sterker imago, kunnen bedrijven hun interne en externe relaties uitbreiden en versterken ze hun relatie en betrokkenheid met de  maatschappij.

Ook voor de onderwijswereld kent Corporate Volunteering tal van voordelen. Zo kunnen de onderwijsinstellingen hun onderwijsaanbod uitbreiden. Ze kunnen de leerlingen nieuwe ervaringen en nieuwe leerinhouden aanbieden en wordt er een nauwere band tussen onderwijs en bedrijven gecreëerd.

CV PLUS is ontworpen voor het begeleiden van leidinggevende, medewerkers en leerkrachten bij het ontwikkelen en beheren van Corporate Volunteering programma’s en activiteiten. Deze activiteiten kunnen uitgewerkt worden voor studenten van alle onderwijsniveaus, maar ook voor gezinnen als de maatschappij in zijn geheel kunnen erbij betrokken zijn.

WAT BIEDT CVPLUS U AAN?

Bent u een leidinggevende of een medewerker in een bedrijf? Dan moet u zeker eens de naar de pagina BEDRIJF doorklikken. Hier kan u tal van opleidingen voor uw medewerkers vinden, kan u enkele good practices van corporate Volunteering bekijken, kan u een methodologische gids raadplegen of andere nuttige zaken terug vinden voor het ontwerpen en perfectioneren van uw Corporate Volunteering activiteiten.

Bent u een directeur of leraar, dan moet u zeker eens naar de pagina ONDERWIJSINSTELLING doorklikken. Op deze pagina vindt u opleidingen voor scholen, zowel voor de directie als voor de leerkrachten. Hiernaast kan u ook enkele good practices van corporate Volunteering in de educatieve wereld terug vinden alsook een methodologische gids en andere nuttige middelen om uw Corporate Volunteering project te plannen of verder te perfectioneren.

CV PLUS is een strategisch partnerschap-project, gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het ERASMUS + programma. Project referentienummer: 2015-1-ES01-KA202-015961. In deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven. De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.