CV PLUS -projektin tarkoituksena on luoda silta koulutuksen ja liikemaailman välillä yritysvapaaehtoistyön (Corporate Volunteering) aloitteiden kautta.

Yritysvapaaehtoistoiminnalla yritykset yrittävät parantaa mainettaan ja kuluttajille antamaansa kuvaa, parantaa sisäisiä suhteitaan ja työilmastoa sekä vahvistaa yhteyttä ja sitoumustaan yhteiskuntaa kohtaan.

Yritysvapaaehtoistoiminnan ansiosta koulutuskeskukset parantavat koulutustarjontaansa ja voivat tarjota opiskelijoille uusia kokemuksia, uutta sisältöä ja syvempää työelämän tuntemusta.

CV PLUS -projektin tarkoituksena on opastaa yritysten ja koulutuskeskusten johtajia, työntekijöitä ja opettajia kehittämään ja johtamaan yritysvapaaehtoistyöohjelmia ja -aktiviteetteja, jotka käsittävät opiskelijat kaikilla koulutustasoilla, perheet sekä koko yhteisön.

MITÄ CV PLUS TARJOAA SINULLE?

Jos olet yrityksen johtaja tai työntekijä, vieraile YRITYKSET -osiossa löytääksesi yritysvapaaehtoisten koulutusaikatauluja, hyviä käytäntöjä yritysvapaaehtoistyöstä, metodologisen oppaan sekä muuta hyödyllistä materiaalia yritysvapaaehtoistyön aktiviteettien suunnittelemiseksi ja parantamiseksi.

Jos olet koulutuskeskuksen johtaja tai opettaja, KOULUTUSKESKUKSET -osiosta löydät koulutusaikatauluja koulujen ja AMK-keskusten johtajille ja kouluttajille, hyviä käytäntöjä yritysvapaaehtoistyöstä koulutuksen alalla, metodologisen oppaan sekä muuta hyödyllistä materiaalia yritysvapaaehtoistyön aktiviteettien suunnittelemiseksi ja parantamiseksi.

CV PLUS -projekti on Euroopan komission ERASMUS + -ohjelman rahoittama Strateginen kumppanuushanke. Projektinumero on 2015-1-ES01-KA202-015961. Tästä julkaisusta vastaa yksinomaan sen laatija. Euroopan unioni ei vastaa sen sisältämien tietojen käytöstä.