CV PLUS -projektissa ovat mukana kansainväliset partnerit eri taustoista: koulutusjärjestöistä, yritysliitoista sekä tutkimusorganisaatioista. Yhteensä projektiin osallistuu 7 partneria 6 eri maasta: Espanja, Italia, Puola, Suomi, Saksa ja Belgia.

Lisää tietoja löydät kunkin partnerin kuvauksesta:

CEBEK

BUSINESS CONFEDERATION OF BIZKAIA (CEBEK) on alueellinen voittoa tavoittelematon vapaaehtoisjäsenyyteen perustuva yritysorganisaatio Bizkaiasta, joka koostuu liitoista, yhdistyksistä ja yrityksistä. Organisaation tarkoituksena on puolustaa jäseniensä intressejä julkisisten ja yksityisten instituutioiden suhteen, jotka vaikuttavat näiden toimintaan, tavoitteena parantaa yritysten kilpailukykyä. CEBEKin pääasialliset aktiviteetit ovat instituutioiden edustus, tietojen välittäminen yrityksille, työehtosopimusneuvottelut ja projektien kehitys, jäsenien tyytyväisyyden takaaminen sekä näiden tarpeiden täyttäminen jatkuvan kehittämisen ja tehokkaan hallinnon avulla. CEBEKin eli Business Confederation of Bizkaian jäsenet ovat Bizkaiassa rekisteröityneitä tai työskenteleviä yrityksiä.

YHTEYSTIEDOT

www.cebek.es
Nieves Gamiz,
ngamiz@cebek.es
ES – Gran Vía, 50-5ª plta., 48011 Bilbao, Biscay

KCZIA

Krakowskie Centrum Zarządzania i Administracji sp. z o.o. (KCZIA) – The Cracow Center of Management and Administration Ltd eli Krakovan johtamisen ja hallinnon keskus (www.kczia.eu) on yksityinen keskisuuri yritys, joka perustettiin Puolassa vuonna 1999.

KCZIA erikoistuu:

1. Konsultointiin – ulkoistetut palvelut, jotka on räätälöity muiden yritysten erityistarpeisiin.

2. Aikuiskoulutukseen:

a) Aikuiskoulutuskeskus

b) Krakovan koulutushenkilöstön taitojen täydennyskeskus (KCDKO) –kcdko.internetdsl.pl.

Aikuiskoulutuskeskus

KCZIA:lla on laaja kokemus ammatillisesta ja aikuiskoulutuksesta, sillä yritys on osallistunut moniin elinikäisen oppimisen projekteihin. KCZIA on myös osallistunut etäoppimis- ja aikuiskoulutusprojekteihin sekä projekteihin, joiden tarkoituksena on yhteyksien luominen akateemisen ja liiketoimintasektorin välillä. KCZIA:lla on laaja kokemus tiedonlevityksestä ja tulosten hyödyntämisestä sekä projektien markkinoinnista.

Krakovan koulutushenkilöstön taitojen täydennyskeskus (KCDKO). KCDKO on alueellisen koulutusviranomaisen rekisteröimä keskus ja se järjestää koulutuksia opettajille, koulujen johtajille sekä muulle henkilöstölle, jotka työskentelevät perus- tai toisen asteen koulutuksessa.

YHTEYSTIEDOT

www. kczia.eu
Maria Karkowska,
mf@kszia.internetdsl.pl
31-157 Kraków, Plac Matejki 10/3

COOSS

COOSS MARCHE ONLUS scpa on sosiaalinen osuuskunta, yksityinen voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on tukea heikommassa asemassa olevia ihmisiä koulutus-, sosiaali- ja hoivapalveluiden avulla. Vuonna 1979 perustettu organisaatio sisältää nykyään yli 2500 jäsen-työntekijää ja palvelee yli 8000 käyttäjää, mukaan lukien lapsia, alaikäisiä, EU:n ulkopuolisia kansalaisia, työttömiä, vanhuksia, vammaisia sekä entisiä tai nykyisiä vankeja sekä yleensä niitä, jotka tarvitsevat ammattiapua. Vuonna 1993 COOSS-organisaation jatkuva kehitys johti Tutkimus- ja koulutusosaston perustamiseen, joka huolehtii tutkimus- ja koulutusprojektien suunnittelusta ja johtamisesta hoiva- ja koulutussektoreilla ammattiohjauspalveluiden edistämiseksi sekä keskittyneiden interventioiden järjestämiseksi paikallisesti. Paikallishallinto on tunnustanut tämän osaston sekä ammattikoulutusjärjestönä että työvoima- ja ammatillisen ohjauksen keskuksena. COOSS-keskuksella on pitkäaikainen kokemus strategioiden edistämisestä hyvien käytäntöjen keräämiseksi, innovatiivisten kurssien järjestämiseksi sekä aktiivisen kansalaisuuden ja TVT:n käytön edistämiseksi. COOSS on osa pääasiallisia kansalaisjärjestöjen ja vapaaehtoisjärjestöjen verkostoja ja toimii aktiivisesti yhteistyössä projektien suunnittelussa vapaaehtoisjärjestöjen kanssa eri tasoilla.

YHTEYSTIEDOT

www.cooss.it
Lorenza Lupini,
l.lupini@cooss.marche.it
via Saffi 4 – 60121, Ancona, Italy

INVESLAN

INVESLAN on yksityinen järjestö, joka on erikoistunut sosiaaliseen tutkimukseen työllistymisen, ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen aloilla, TVT:n soveltamiseen oppimisympäristöihin sekä hallintaan, tiedonhallintaan ja työväen sosiaalisen inkluusioon. Kokemuksemme sosiaalisen tutkimuksen parissa sisältää analyyttisia ja tulevaisuutta luotaavia tutkimuksia kollektiiveista, joilla on erityisiä vaikeuksia työmarkkinoille pääsyssä, kuvailevia ja arvioivia tutkimuksia tiettyjen kollektiivien ja maantieteellisten alueiden koulutuksesta ja työllisyydestä, tai tutkimuksia mm. koulutusmenetelmien, ohjelmien ja materiaalien kehityksestä. Olemme olleet aktiivisesti mukana kansainvälisissä projekteissa vuodesta 2002 lähtien.

Tällä hetkellä INVESLAN keskittyy nimenomaan innovatiivisiin koulutusmenetelmiin, uusiin oppimisympäristöihin ja sisältöön, joka yhdistää TVT:n käytön ja elinikäisen oppimisen lähestymistavan.

YHTEYSTIEDOT

www.inveslan.com
Jaione Santos,
j.santos@inveslan.com
ES – Lutxana 6, 4º dpto A, 48008 Bilbao, Biscay, Espanja

LEARNMERA

Learnmera Oy on yksityinen aikuiskoulutusyritys, joka tarjoaa liiketoiminnan kielikursseja pääasiassa yrityksille Helsingin seudulla merkittävimmillä pohjoismaisilla ja eurooppalaisilla kielillä. Learnmera Oy:lla on laaja kokemus koulutusresurssien ja verkkosivujen luomisesta, sovellusten sisällön luomisesta sekä ammatillisten verkkokurssien kehittämisestä (Ruotsia terveydenhuollon alalla www.vardsvenska.fi). Yrityksen verkkosivuille (www.thelanguagemenu.com) on rekisteröitynyt yli 27 000 opettajaa ympäri maailman, jotka käyttävät sivuston työkaluja ja materiaalia. Learnmera tarjoaa myös käännös- ja tekstinmuokkauspalveluita yrityksille ja on kehittänyt mobiilisovelluksia Androidia ja iPhone/iPadia varten sekä verkkoportaaleja esim. Info4migrants-projektille sekä The Language Menun. Learnmera Oy:lla on laaja kokemus sosiaalisen median viestinnästä ja tiedonlevityksestä hyödyntämällä 10+ sosiaalisen median kanavaa EU-projekteille. Learnmeran henkilöstö on työskennellyt yli kymmenen EU-projektin parissa kotimaisten projektien lisäksi.

YHTEYSTIEDOT

www.learnmera.com
Veronica Gelfgren,
veronica@learnmera.com
P. O. Box 359, 00101, Helsinki, Suomi

Hanse-Parlament

Hanse-Parlament on voittoa tavoittelematon sateenvarjojärjestö, johon kuluu yli 40 käsiteollisuus-, kauppa- ja teollisuuskamaria 11 maasta Baltianmeren seudulta. Yhteistyötä on tehty vuodesta 1992 lähtien, ja lainmukainen järjestö perustettiin vuonna 2004. Yleisenä tavoitteena on pienten ja keskisuurten yritysten (PK-yritykset) edistäminen. Toimintaa on erittäin konkreettisten projektien toteutuksesta poliittiseen ja strategiseen työhön. Viime vuosina on keskitytty projekteihin, joiden teemoina ovat ympäristöasiat, demografiset haasteet, yritysten sosiaalinen vastuu sekä erityisesti jatkokoulutus ja tulevien yrittäjien ammatillinen pätevöityminen ammattiopintotasolta akateemisiin opintoihin.

YHTEYSTIEDOT

www.hanse-parlament.eu
Dr. Max Hogeforster ,
info@hanse-parlament.eu

Hanse-Parlament
Blankeneser Landstrasse 7
22587 Hamburg
Germany

Tel: + 49 40 822 447 11
Fax: + 49 40 822 447 22

VOKA

Voka, Flandersin kauppa- ja teollisuuskamari, on yksi kattavimmista työnantajien järjestöistä Flandersissa. Se edustaa yli 18 000 yritystä Flandersissa ja Brysselissä. Siten se edustaa 65% yksityisestä työllisyydestä ja 66% lisäarvosta Flandersissa.

Voka perustettiin tammikuussa 2004, jolloin Vlaams Economisch Verbond ja kahdeksan alueellista kauppakamaria päättivät liittoutua yhteen. Vuodesta 2008 lähtien Voka on tehnyt yhteistyötä 29 sektorijärjestön kanssa, mikä voimistaa työnantajien järjestökenttää entisestään.

Vaikutusvaltaisimpana yrittäjien verkostona tehtävämme on luoda optimaaliset kehykset menestyksekkäälle yrittäjyydelle.

YHTEYSTIEDOT

www.voka.be/oost-vlaanderen
Wim Keygnaert,
wim.keygnaert@voka.be
Voka – Chamber of Commerce and Industry East Flanders
Lammerstraat 18, BE-9000 Ghent