Projekt CV PLUS jest realizowany przez międzynarodowe partnerstwo instytucji szkoleniowych, zrzeszeń przedsiębiorców i organizacji badawczych. Jest to 7 partnerów z 6 krajów: Hiszpanii, Włoch, Polski, Finlandii, Niemiec i Belgii.

Szczegółowe informacje znajdziesz w opisach partnerów:

CEBEK

Baskijska Konfederacja Biznesowa (CEBEK) jest regionalną organizacją non-profit, zrzeszającą firmy, stowarzyszenia i federacje przedsiębiorców z Kraju Basków. Jej misją jest reprezentacja i obrona interesów swoich członków wobec instytucji publicznych i prywatnych, prowadząca do poprawy konkurencyjności firm. Główne działania CEBEK to reprezentacja członków, transfer wiedzy, układy zbiorowe i projekty.

Kontakt

www.cebek.es
Nieves Gamiz,
ngamiz@cebek.es
ES – Gran Vía, 50-5ª plta., 48011 Bilbao, Biscay

KCZIA

Krakowskie Centrum Zarządzania i Administracji sp. z o.o. (KCZIA) (www.kczia.eu) jest prywatną firmą, powstałą w 1999 roku w Krakowie.

KCZIA specjalizuje się w:

1. Usługach doradczych i księgowych dla firm.
2. Edukacji osób dorosłych w ramach:
a) Krakowskiej Szkoły Zarządzania i Administracji
b) Krakowskiego Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych (KCDKO) –kcdko.internetdsl.pl.

KCZIA posiada szerokie doświadczenie w szkoleniach zawodowych i pozazawodowych dla dorosłych, m.in. dzięki udziałowi w licznych projektach z dziedziny edukacji przez całe życie, między innymi dotyczących komercjalizacji wiedzy. KCZIA realizuje także kursy online. Zespół KCZIA specjalizuje się w zarządzaniu projektami i ich promocji.

Krakowskie Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych posiada akredytację Kuratorium Oświaty i organizuje kursy dla nauczycieli, dyrekcji i innych pracowników szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Kontakt

www. kczia.eu
Maria Karkowska,
mf@kszia.internetdsl.pl
31-157 Kraków, Plac Matejki 10/3

Cooss

COOSS MARCHE ONLUS jest spółdzielnią socjalną stawiającą sobie za cel wspieranie integracji osób wykluczonych, realizując działania edukacyjne, społeczne i opiekuńcze. Powstała w 1979 roku i dziś zrzesza ponad 2500 członków-pracowników, służąc około 8000 podopiecznych – dzieciom, młodzieży, imigrantom, bezrobotnym, osobom starszym, niepełnosprawnym, byłym więźniom, itd. W 1993 roku, w wyniku rozwoju COOSS powstał Departament Badań i Szkoleń, który zajmuje się przygotowywaniem i realizacją projektów badawczych i szkoleniowych w sektorach społecznym, opiekuńczym i edukacyjnym, prowadzi doradztwo zawodowe i interwencje. Departament posiada akredytację jednostki kształcenia i doradztwa zawodowego.

Kontakt

www.cooss.it
Lorenza Lupini,
l.lupini@cooss.marche.it
via Saffi 4 – 60121, Ancona, Italy

INVESLAN

INVESLAN jest prywatną organizacją specjalizującą się w badaniach społecznych w tematach zatrudnienia, kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych, zarządzania wiedzą, integracji społecznej i zawodowej oraz w przygotowywaniu rozwiązań informatycznych dla edukacji i zarządzania. INVESLAN angażuje się w projekty międzynarodowe od 2002 roku.

Obecnie INVESLAN skupia się przede wszystkim na tematach innowacyjnych metodologii szkoleń, nowoczesnego środowiska nauczania i zastosowania technologii informacyjnej w uczeniu się przez całe życie.

Kontakt

www.inveslan.com
Jaione Santos,
j.santos@inveslan.com
ES – Lutxana 6, 4º dpto A, 48008 Bilbao, Biscay

LEARNMERA OY

Learnmera Oy jest prywatną firmą szkoleniową oferującą kursy z zakresu zagadnień biznesowych w różnych językach europejskich dla firm działających w rejonie Helsinek. Learnmera Oy posiada znaczące doświadczenie w opracowywaniu materiałów szkoleniowych, tworzeniu stron internetowych i aplikacji oraz w prowadzeniu zawodowych kursów internetowych (Health care Swedish www.vardsvenska.fi).
Ponad 27 tys. nauczycieli na całym świecie korzysta z zasobów na ich stronie internetowej: www.thelanguagemenu.com. Zespół Learnmera Oy pracował w wielu projektach europejskich oraz krajowych.

Kontakt

www.learnmera.com
Veronica Gelfgren,
veronica@learnmera.com
P. O. Box 359, 00101 Helsinki, Finland

Hanse-Parlament

Parlament Hanzeatycki jest organizacją non-profit zrzeszającą ponad 50 izb przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych z 11 krajów z regionu Morza Bałtyckiego. Działa od 1992 roku i jego podstawowym celem jest wzmocnienie pozycji małych i średnich przedsiębiorstw. Jego działania mieszczą się pomiędzy projektami z konkretnymi produktami dla firm a działaniami politycznymi i strategicznymi. W ostatnich latach działalność skupiała się w większości na projektach o tematyce ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz szkoleniach z zakresu rozwoju zawodowego i przedsiębiorczości.

Kontakt

www.hanse-parlament.eu
Dr. Max Hogeforster ,
info@hanse-parlament.eu

Hanse-Parlament
Blankeneser Landstrasse 7
22587 Hamburg
Germany

Tel: + 49 40 822 447 11
Fax: + 49 40 822 447 22

Voka

Voka, Flandryjska Izba Przemysłowo-Handlowa, jest największą organizacją przedsiębiorców we Flandrii. Reprezentuje ponad 18 tys. firm z Flandrii i Brukseli, co stanowi 65% prywatnego zatrudnienia tego regionu.

Misją tej prężnie działającej sieci przedsiębiorców Flandrii jest stworzenie optymalnych ram dla skutecznego funkcjonowania przedsiębiorstw.

Kontakt

www.voka.be/oost-vlaanderen
Wim Keygnaert,
wim.keygnaert@voka.be
Voka – Chamber of Commerce and Industry East Flanders
Lammerstraat 18, BE-9000 Ghent