On this page you can find the products that were created in the frames of the CV plus project:

Przewodnik dla przedsiębiorstw pdfs

Przewodnik dla instytucji oświatowych  pdfs

Zbiór dobrych praktyk pdfs

Ramy prawne wolontariatu korporacyjnego pdfs